Anna Gradkowska - psychoterapeutka

Anna Gradkowska psychoterapeutka warszawa.jpg

Ukończyłam Wydział Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz czteroletni kurs w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Ośrodku Pomocy Psychologicznej i Edukacji INTRA. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, należę do Sekcji Psychoterapii PTP oraz do Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie INTRA. Uczestniczyłam w szkoleniach z Psychoterapii Skoncentrowanej na Emocjach (I i II poziom kursu EFT w pracy indywidualnej), seminariach Gestalt i konferencjach psychoterapeutycznych.

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych. Chętnie korzystam z dorobku psychoterapii i psychologii humanistycznej (Gestalt, Psychoterapia Skoncentrowana na Emocjach, podejście rogeriańskie) i psychologii egzystencjalnej. Pracuję z osobami borykającymi się z różnorodnymi problemami: znajdującymi się w kryzysie (ostry stres, rozstania, żałoba, kryzysy rozwojowe), z zaburzeniami nastroju i lękowymi, doświadczającymi trudności i cierpienia w kontaktach ze światem.

Doświadczenie zdobywałam w oddziałach ogólnopsychiatrycznych szpitali Nowowiejskiego i Bródnowskiego, Oddziale Dziennym Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej IPiN, a także ośrodkach leczenia uzależnień i współuzależnień IPiN oraz Szpitala Wolskiego, gdzie pracowałam głównie z członkami rodzin, w których występuje problem z uzależnieniem jednego z jej członków (dorosłe dzieci alkoholików i współuzależnienie).

Lubię wodę, długie rozmowy, książki i otoczenie w kolorze zielonym.