Coaching Warszawa

Kiedy warto zdecydować się na coaching?

Coaching to propozycja dla osób, które chciałyby wprowadzić zmiany w swoim życiu zawodowym lub osobistym poprzez:

 • zdefiniowanie swoich kluczowych wartości i precyzyjne określenie potrzeb
 • określenie celów zawodowych i/lub osobistych oraz sposobów ich realizacji
 • diagnozowanie schematów myślowych i przekonań utrudniających skuteczne działanie
 • korygowanie zachowań wymagających zmiany
 • nabywanie umiejętności niezbędnych do osiągnięcia celów
 • budowanie motywacji do wprowadzania zmian i jej podtrzymywanie

Dla kogo coaching?

Coaching jest propozycją dla osób, które:

 • chciałyby wprowadzić zmiany w swoim życiu zawodowym lub osobistym (praca, rodzina, nauka, związki)
 • pragną odnaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym i osobistym
 • znalazły się w nowej sytuacji życiowej i potrzebują wsparcia w poradzeniu sobie z nią (awans, utrata pracy, zmiana sytuacji rodzinnej)
 • chcą rozwijać swoje umiejętności w różnych obszarach, np. komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem
 • chcą rozpoznać swoje mocne i słabe strony w określonym obszarze funkcjonowania
 • chciałyby wzmocnić swoją motywację do działania

Jak przebiegają sesje?

W trakcie sesji coachingowych, coach pomaga klientowi w poszukiwaniu i wdrażaniu odpowiednich dla niego rozwiązań. Założeniem coachingu jest, że klient zna odpowiedzi lub potrafi je znaleźć, natomiast coach pomaga mu w poszukiwaniu rozwiązań i nabywaniu umiejętności poprzez umiejętne stawianie pytań i tworzenie przyjaznej przestrzeni, w której klient pracuje nad zmianą.

Miejsce

Psychoterapia W RELACJI, Warszawa (Praga Południe - Saska Kępa).