Ewa Borodo-Jaskólska - psycholog, psychoterapeuta

Ewa Borodo-Jaskólska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Studia psychologiczne ukończyłam na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy Psychologicznej i Edukacji INTRA. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz należę do Sekcji Psychoterapii PTP.

Swoje doświadczenia zawodowe zdobywałam w  m.in. w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego w Warszawie, Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie, Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu, a także w organizacjach zajmujących się pomocą psychologiczną osobom ze środowisk marginalizowanych.  

Pomagam w szeroko rozumianych problemach w relacjach: z ludźmi bliskimi i dalszymi, a także z sobą samym. Ważne miejscie w mojej pracy zajmuje pomoc osobom w depresji,w tym także kobietom cierpiącym na depresję w ciąży i depresję poporodową. W pracy psychoterapeutycznej wartością jest dla mnie nawiązywanie kontaktu - ze swoimi przeżyciami, emocjami, ze swoim ciałem,  a także bycie w autentycznym kontakcie z drugim człowiekiem. 

Obecnie prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, terapię par, konsultacje wychowawcze dla rodziców oraz terapię dzieci i młodzieży. 

Prywatnie jestem mamą i żoną. Lubię zapach kawy i melodię języka hiszpańskiego. Latem jeżdżę na bliskie i dalekie wyprawy rowerowe, zimą gotuję, najchętniej w towarzystwie.