osobowość

Jak się kształtuje osobowość narcystyczna?

Style funkcjonowania w świecie kształtują się w okresie dzieciństwa. Już wtedy dziecko doświadcza fundamentalnych ludzkich problemów takich jak brak miłości, porzucenie, samotność, wykorzystanie. W przypadku kształtowania się charakteru narcystycznego rodzice odbierają dziecięce bycie sobą jako nieodpowiednie, nie spełniające oczekiwań.

Borderline – zaburzenie osobowości z pogranicza

Osobowość z pogranicza, chwiejna emocjonalnie, z angielskiego osobowość borderline, cechuje się niestabilnością, nieprzewidywalnością, impulsywnością, trudnościami w budowaniu trwałych relacji. Często współwystępują z nią zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe czy zaburzenia odżywiania. Osoby cierpiące na zaburzenie osobowości chwiejnej emocjonalnie często podejmują zachowania autoagresywne, w tym próby samobójcze.

Osobowość narcystyczna

Często mówiąc o narcyzach, mamy na myśli osoby zainteresowane wyłącznie sobą, wręcz sobą zachwycone. XXI wiek określany jest czasem narcyzmu, egoizmu i powierzchowności. W docierających do nas przekazach panuje chęć oswobodzenia się z przynależności oraz kult indywidualizmu, wyjątkowości, niezależności i kreatywności. Często jednak zbyt duże skupienie na sobie wiąże się z niemożnością budowania satysfakcjonujących związków, bolesnym doświadczaniem porażek i samotnością.