Psychoterapia skoncentrowana na emocjach (EFT)

psychoterapia skoncentrowana na emocjach.jpg

Osoba, która chciałaby skorzystać z psychoterapii ma do wyboru różne nurty terapii. W ośrodku W RELACJI proponujemy szeroko pojętą psychoterapię humanistyczną. Korzystamy z podejścia skoncentrowanego na osobie, terapii Gestalt, podejścia egzystencjalnego czy psychoterapii skoncentrowanej na emocjach. W tym artykule przybliżamy nurt EFT, czyli psychoterapię skoncentrowaną na emocjach, na procesie doświadczania.

Psychoterapia skoncentrowana na emocjach – czym jest?

EFT to nurt terapii zapoczątkowany przez Leslie Greenberga w latach 80-tych XX wieku, rozwijany w oparciu o badania empiryczne i badania nad skutecznością tego podejścia w pracy z różnymi typami klientów. Jest terapią humanistyczną ukierunkowaną na pomaganie ludziom w rozpoznawaniu, rozumieniu, akceptowaniu, regulowaniu i wyrażaniu emocji. Uznaje emocje za główne źródło znaczenia i rozwoju, stawia doświadczenie osoby w centrum zainteresowania, wspiera rozwojowe tendencje klienta. Pozwala klientowi w systematyczny sposób uświadamiać sobie swoje emocje, doświadczać ich w bezpiecznym środowisku sesji terapeutycznej i efektywnie z nich korzystać. Emocje są postrzegane jako narzędzie służące lepszemu funkcjonowaniu ponieważ sygnalizują, które aspekty danej sytuacji są ważne, czego potrzebujemy i co w związku z tymi potrzebami powinniśmy zrobić, aby je zaspokoić, jakie zachowania byłyby adekwatne w danej sytuacji.  Psychoterapia skoncentrowana na emocjach ma na celu pomóc klientowi lepiej radzić sobie z doświadczanymi problemami, żyć w harmonii ze sobą i innymi.

Wybrane aspekty psychoterapii skoncentrowanej na emocjach

Jednym z ważnych elementów psychoterapii skoncentrowanej na emocjach jest docieranie do tzw. pierwotnych adaptacyjnych reakcji emocjonalnych (niewyuczonych, bezpośrednich reakcji na daną sytuację), które często bywają „przykrywane” innymi rodzajami reakcji emocjonalnych, postrzeganymi jako dysfunkcyjne (np. wtórne i instrumentalne reakcje emocjonalne). Innym ważnym pojęciem jest regulacja emocji, czyli doświadczanie pobudzenia emocjonalnego na optymalnym dla danej sytuacji poziomie, używanie emocji w adaptacyjny sposób w celu zaspokojenia swoich potrzeb i celów. Kolejnym ważnym aspektem EFT jest odnajdowanie brakujących elementów tzw. schematów emocjonalnych, np. odczuć w ciele, potrzeb, tendencji do działania.

Skuteczność psychoterapii skoncentrowanej na emocjach

EFT jest podejściem skutecznym w pracy z różnymi rodzajami problemów zgłaszanych przez klientów, a szczególnie w przypadku:

  • Depresji
  • Doświadczenia traumy i zespołu stresu pourazowego
  • Zaburzeń lękowych
  • Niskiego poczucia własnej wartości
  • Trudności w relacjach z ludźmi

EFT jest również wykorzystywane w pracy z parami – w naszym ośrodku korzystamy z EFT dla par w podejściu pierwotnie stworzonym przez Leslie Greenberga i Sue Johnson, a następnie rozwijanym przez Sue Johnson.

Więcej informacji można znaleźć m.in. w książce „Psychoterapia skoncentrowana na emocjach” autorstwa Roberta Elliota, Jeanne Watson, Rhondy Goldman i Leslie Greenberga (Warszawa 2009)