Psychoterapeuci Ośrodka Psychoterapii W RELACJI

Beata Zielińska-Rocha  psycholog, psychoterapeuta, terapeuta par.

Beata Zielińska-Rocha

psycholog, psychoterapeuta, terapeuta par.

Ewa Borodo-Jaskólska  psycholog, psychoterapeuta

Ewa Borodo-Jaskólska

psycholog, psychoterapeuta

Anna Gradkowska  psycholog, psychoterapeuta

Anna Gradkowska

psycholog, psychoterapeuta

 
Magdalena Jankowska-Makowska  psycholog, psychoterapeuta, terapeuta par

Magdalena Jankowska-Makowska

psycholog, psychoterapeuta, terapeuta par

Anna Antoniuk  psychoterapeuta, terapeuta par

Anna Antoniuk

psychoterapeuta, terapeuta par

 
Katarzyna Janczewska-Arčon  psycholog, psychoterapeuta, terapeuta par

Katarzyna Janczewska-Arčon

psycholog, psychoterapeuta, terapeuta par

Izabela Maniak  psycholog, psychoterapeuta, terapeuta par, terapeuta uzależnień

Izabela Maniak

psycholog, psychoterapeuta, terapeuta par, terapeuta uzależnień

Joannna Szwajcowska  psycholog, psychoterapeuta

Joannna Szwajcowska

psycholog, psychoterapeuta

Anna Gradkowska - psychoterapeutka

Anna Gradkowska psychoterapeutka warszawa.jpg

Ukończyłam Wydział Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz czteroletni kurs w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Ośrodku Pomocy Psychologicznej i Edukacji INTRA. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, należę do Sekcji Psychoterapii PTP oraz do Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie INTRA. Uczestniczyłam w szkoleniach z Psychoterapii Skoncentrowanej na Emocjach (I i II poziom kursu EFT w pracy indywidualnej), seminariach Gestalt i konferencjach psychoterapeutycznych.

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych. Chętnie korzystam z dorobku psychoterapii i psychologii humanistycznej (Gestalt, Psychoterapia Skoncentrowana na Emocjach, podejście rogeriańskie) i psychologii egzystencjalnej. Pracuję z osobami borykającymi się z różnorodnymi problemami: znajdującymi się w kryzysie (ostry stres, rozstania, żałoba, kryzysy rozwojowe), z zaburzeniami nastroju i lękowymi, doświadczającymi trudności i cierpienia w kontaktach ze światem.

Doświadczenie zdobywałam w oddziałach ogólnopsychiatrycznych szpitali Nowowiejskiego i Bródnowskiego, Oddziale Dziennym Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej IPiN, a także ośrodkach leczenia uzależnień i współuzależnień IPiN oraz Szpitala Wolskiego, gdzie pracowałam głównie z członkami rodzin, w których występuje problem z uzależnieniem jednego z jej członków (dorosłe dzieci alkoholików i współuzależnienie).

Lubię wodę, długie rozmowy, książki i otoczenie w kolorze zielonym.

Ewa Borodo-Jaskólska - psycholog, psychoterapeuta

Ewa Borodo-Jaskolska psychoterapeuta warszawa.jpg

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Studia psychologiczne ukończyłam na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy Psychologicznej i Edukacji INTRA. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz należę do Sekcji Psychoterapii PTP.

Pomagam w szeroko rozumianych problemach w relacjach z ludźmi, a także z sobą samym. Ważne miejsce w mojej pracy zajmuje pomoc osobom w depresji oraz cierpiących z powodu lęków. Zapraszam również kobiety przeżywające kryzysy związane z macierzyństwem i ciążą - z myślą o nich stworzyłam także stronę i społeczność mamywsparcie.pl. W pracy psychoterapeutycznej wartością jest dla mnie nawiązywanie kontaktu - ze swoimi emocjami, ze swoim ciałem,  a także bycie w autentycznym kontakcie z drugim człowiekiem. 

Swoje doświadczenia zawodowe zdobywałam w  m.in. w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego w Warszawie, Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie, Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu, a także w organizacjach zajmujących się pomocą psychologiczną osobom ze środowisk marginalizowanych.  

Obecnie prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz konsultacje wychowawcze dla rodziców.

Prywatnie jestem mamą i żoną. Lubię zapach kawy i melodię języka hiszpańskiego. Latem jeżdżę na bliskie i dalekie wyprawy rowerowe, zimą gotuję, najchętniej w towarzystwie.

Beata Zielińska-Rocha - psycholog, psychoterapeuta

BZR.jpg

Studia psychologiczne ukończyłam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy Psychologicznej i Edukacji INTRA. Stale się rozwijam jako psychoterapeuta, szczególnie w obszarze psychoterapii skoncentrowanej na emocjach (EFT), focusingu oraz pracy z parami (szkolenia EFT, m.in. Externship oraz Core Skills 1-4 oraz Studium Pomocy Psychologicznej dla Par przy Instytucie Psychologii Zdrowia).

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych (również po angielsku i hiszpańsku), oraz psychoterapię par (w języku polskim i angielskim). Pracuję w nurcie humanistycznym, szczególnie bliska jest mi psychoterapia skoncentrowana na emocjach (EFT).

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej oraz ICEEFT (International  Centre for Excellence In Emotionally Focused Therapy). Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Staże terapeutyczne odbywałam na Oddziale Dziennym Kliniki Nerwic w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy na ul. Rydygiera.

Jestem doświadczonym trenerem umiejętności psychospołecznych, coachem w obszarze edukacji. Kwalifikacje trenerskie zdobyłam w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku INTRA. Prowadziłam m.in. warsztaty z komunikacji, asertywności, budowania relacji, motywowania, rozwiązywania trudnych sytuacji, coachingu, umiejętności kierowniczych.

Napisałam kilkadziesiąt artykułów dla rodziców i nauczycieli z zakresu umiejętności wychowawczych oraz scenariusze szkoleń dla Rad Pedagogicznych. Współtworzyłam blog psychologiczny Niuanse. Przez wiele lat pracowałam jako nauczyciel z młodzieżą i dorosłymi. Posiadam również doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem zespołem.

Prywatnie jestem mamą dwójki dorosłych już dzieci. W wolnych chwilach czytam mniej lub bardziej poważne książki, słucham muzyki z różnych stron świata i gotuję. Lubię podróże, poznawanie nowych miejsc, kontakt z ludźmi i przyrodą.

Magdalena Jankowska-Makowska - psycholog, psychoterapeuta

magda janowska psycholog psychoterapeuta 2.jpg

Jestem psychologiem, psychoterapeutką w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym.
Ukończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy Psychologicznej INTRA w Warszawie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyłam filologię polską i psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii
Doświadczeniowej i Integracji Społecznej Stowarzyszenia INTRA. Odbyłam I i IIpoziom
szkolenia w Terapii skoncentrowanej na emocjach (EFT) oraz pracy z parami metodą EFT, której założenia są mi najbliższe w kontakcie z moimi klientami – przede wszystkim autentyczność, poszanowanie indywidualności każdej osoby, praca oparta na wsparciu i współpracy w relacji z klientem.

Swoje doświadczenie zdobywałam na licznych stażach: w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Szpitala MSW w Otwocku, a także w projekcie „Ktoś cię słyszy” Stowarzyszenia QZmianom. Uczestniczyłam między innymi w szkoleniach „W stronę profesjonalizacji pracy z Młodymi Dorosłymi Dziećmi Alkoholików”. Jestem współzałożycielką Stowarzyszenia PRO – Pracowni Rozwoju Osobowości. W ramach działalności psychoedukacyjnej prowadzę warsztaty asertywności, umiejętności wychowawczych, profilaktyki uzależnień i profilaktyki przemocy.

Obecnie pracuję w Punkcie Konsultacyjnym dla Rodzin działającym w Stowarzyszeniu PRO oraz współpracuję z Ośrodkiem Psychoterapii „W Relacji”. Prowadzę psychoterapię indywidualną, pomoc psychologiczną dla osób dorosłych i młodzieży, konsultacje wychowawcze dla rodziców, psychoterapię par. Pracuję z osobami doświadczającymi kryzysów życiowych, trudności w relacjach z innymi ludźmi, borykającymi się z depresją czy lękiem, osobami obciążonymi doświadczeniem wychowania się w rodzinie dysfunkcyjnej, w tym alkoholowej. Pracuję z kobietami po poronieniach i przeżywającymi kryzysy w macierzyństwie czy w czasie ciąży.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje stałej superwizji.

Prywatnie jestem żoną i mamą trójki dzieci. Lubię poezję śpiewaną, długie spacery brzegiem morza i uspokajający mnie szum fal.

Katarzyna Janczewska-Arčon - psycholog, psychoterapeuta

Katarzyna Janczewska Arcon 2.JPG

Jestem psychologiem, psychoterapeutą. Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie 4,5 roku uczyłam się psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w ramach Kursu Psychoterapii akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Doświadczenia zawodowe zdobywałam między innymi w Wojskowym Instytucie Medycznym, Akademickim Ośrodku Psychoterapii oraz Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Szpitalu Bielańskim.

Prowadzę psychoterapię indywidualną i terapię par. Pomagam osobom, które mają trudności w relacjach, osobom, którym wydarzenia z przeszłości utrudniają życie w teraźniejszości i budowanie dobrej przyszłości. Mam doświadczenie w pomocy osobom, które przeżyły traumę, w pracy z osobami cierpiącymi na depresję, czy zmagającym się z lękiem. Pomagam osobom w kryzysie (związanym z chorobą, stratą, żałobą), a także kobietom przeżywającym trudności w ciąży i matkom zmagającymi się z trudnymi emocjami.

Kiedy spotykam się z klientem w gabinecie terapeutycznym skupiam się nie tylko na trudnościach, które przeżywa, ale także na mocnych stronach tej osoby, które mogą pomóc jej przezwyciężyć te trudności. Korzystam z technik psychoterapii ericksonowskiej, pracy metaforą, hipnozy ericksonowskiej, ale także pracy z ciałem.

Mam doświadczenie w pracy z osobami z innych krajów, prowadzę terapię w języku angielskim, rosyjskim i farsi.

Prywatnie jestem żoną i matką. Moją pasją jest poznawanie innych kultur i języków, dalsze i bliższe podróże oraz góry.

.

Izabela Maniak - psycholog, psychoterapeuta

Izabela Maniak psycholog terapeuta uzależnień warszawa.jpg

Jestem psychologiem, psychoterapeutą. Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe studia Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Umiejętności psychoterapeuty uczyłam się w Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Instytutu Psychologii Zdrowia oraz w Szkole Psychoterapii Humanistycznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Jestem certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień i współuzależnienia Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Ośrodku Powrót z „U”, Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia oraz w Poradni Leczenia Uzależnień „PETRA”.

Pomagam w trudnościach związanych z relacjami rodzinnymi, małżeńskimi. Mam doświadczenie w pracy z różnymi kryzysami życiowymi i trudnymi stresującymi sytuacjami oraz traumatycznymi wydarzeniami, które pojawiają się w życiu każdego człowieka. Prowadzę psychoterapię osób zmagających się z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, hazardu czy internetu oraz członków ich rodzin. W swojej pracy szczególną wagę przykładam do relacji opartej na szacunku i akceptacji potrzeb osoby zgłaszającej się po pomoc. 


Prywatnie jestem żoną, mamą dwójki dzieci. Odpoczywam jeżdżąc na rowerze i na nartach. Lubię gotować i czytać książki.

Anna Antoniuk - psychoterapeutka

anna antoniuk psychoterapeuta warszawa.jpg

Jestem psychoterapeutką Gestalt. 

Rozwój osobisty i radość, jaką niesie moment prawdziwego spotkania w kontakcie z drugim człowiekiem to główne powody, dla których pracuję jako psychoterapeutka Gestalt.

Fundament psychoterapii Gestalt stanowi wiara w to, że każdy człowiek jest w stanie czerpać z własnych zasobów i dokonywać najlepszych dla siebie wyborów.

Wierzę, że wzajemna szczera wymiana myśli, uczuć i wyobrażeń pomiędzy klientem i terapeutą buduje prawdziwy kontakt, który ma moc uzdrawiania. Ten kontakt, ta relacja to przestrzeń, w której klient może się zatrzymać, przyjrzeć się sobie, zauważyć czego potrzebuje tu i teraz i odkryć, w jaki sposób może zrealizować te potrzeby.

Ukończyłam 4 letnie kompleksowe szkolenie w zakresie psychoterapii Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie posiadającym akredytację EAP (European Associaton for Psychotherapy) i należącym do PTPG (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt) oraz PFP (Polskiej Federacji Psychoterapii).

Doświadczenie zawodowe w pracy psychoterapeutycznej zdobywałam m. in. współprowadząc grupę wsparcia dla kobiet przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim. Odbyłam staż kliniczny w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi. Od 2014 roku prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Stale rozwijam swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w warsztatach i treningach dla terapeutów.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji. 

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych oraz terapię par.

Lubię długie spacery po lesie i dobre kino. Kocham psy.

Joanna Szwajcowska - psycholog, psychoterapeutka

joanna szwajcowska psychoterapeuta warszawa.jpg

Jestem absolwentką anglistyki i psychologii, doktorat uzyskałam w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Ukończyłam 4-letnie Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji. W Centrum Anny Freud w Londynie ukończyłam szkolenie w zakresie Dynamicznej Interpersonalnej Terapii (Dynamic Interpersonal Therapy - DIT). Ponadto odbyłam również szereg innych szkoleń i warsztatów m.in. szkolenie II stopnia z Psychoterapii opartej na mentalizacji (Mentalization Based Treatment - MBT), Intensywny kurs interwencji kryzysowej oraz szkolenia w zakresie pracy z osobami w żałobie. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Psychoterapii PTP.

Pracuję w nurcie psychodynamicznym, głównie z dorosłymi. Mam doświadczenie w pracy z osobami w żałobie, osobami doświadczającymi różnego rodzaju kryzysów życiowych, zmagającymi się z obniżonym nastrojem, problemami w relacjach, samotnością. Prowadzę terapię krótko i długoterminową, pracuję też metodą Dynamicznej Interpersonalnej Terapii DIT (16 sesji), opracowaną z myślą o osobach cierpiących na depresję i stany lękowe. Pracuję również w języku angielskim i włoskim.

Poza psychoterapią zawodowo związana jestem również z pracą w obszarze kultury.