Psychoterapeuci Ośrodka W RELACJI w Warszawie

Anna Gradkowska   psycholog, psychoterapeuta

Anna Gradkowska

psycholog, psychoterapeuta

Ewa Borodo-Jaskólska   psycholog, psychoterapeuta

Ewa Borodo-Jaskólska

psycholog, psychoterapeuta

Beata Zielińska-Rocha   psycholog, psychoterapeuta, terapeuta par.

Beata Zielińska-Rocha

psycholog, psychoterapeuta, terapeuta par.

 
Magdalena Jankowska-Makowska   psycholog, psychoterapeuta, terapeuta par.

Magdalena Jankowska-Makowska

psycholog, psychoterapeuta, terapeuta par.

Katarzyna Janczewska-Arčon   psycholog, psychoterapeuta, terapeuta par.

Katarzyna Janczewska-Arčon

psycholog, psychoterapeuta, terapeuta par.

Izabela Maniak   psycholog, psychoterapeuta, terapeuta par, terapeuta uzależnień

Izabela Maniak

psycholog, psychoterapeuta, terapeuta par, terapeuta uzależnień

Anna Gradkowska - psychoterapeutka

Anna Gradkowska psychoterapeuta warszawa

Ukończyłam Wydział Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz czteroletni kurs w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Ośrodku Pomocy Psychologicznej i Edukacji INTRA. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, należę do Sekcji Psychoterapii PTP oraz do Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie INTRA. Uczestniczyłam w szkoleniach z Psychoterapii Skoncentrowanej na Emocjach (I i II poziom kursu EFT w pracy indywidualnej), seminariach Gestalt i konferencjach psychoterapeutycznych.

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych. Chętnie korzystam z dorobku psychoterapii i psychologii humanistycznej (Gestalt, Psychoterapia Skoncentrowana na Emocjach, podejście rogeriańskie) i psychologii egzystencjalnej. Pracuję z osobami borykającymi się z różnorodnymi problemami: znajdującymi się w kryzysie (ostry stres, rozstania, żałoba, kryzysy rozwojowe), z zaburzeniami nastroju i lękowymi, doświadczającymi trudności i cierpienia w kontaktach ze światem.

Doświadczenie zdobywałam w oddziałach ogólnopsychiatrycznych szpitali Nowowiejskiego i Bródnowskiego, Oddziale Dziennym Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej IPiN, a także ośrodkach leczenia uzależnień i współuzależnień IPiN oraz Szpitala Wolskiego, gdzie pracowałam głównie z członkami rodzin, w których występuje problem z uzależnieniem jednego z jej członków (dorosłe dzieci alkoholików i współuzależnienie).

Lubię wodę, długie rozmowy, książki i otoczenie w kolorze zielonym.

Ewa Borodo-Jaskólska - psycholog, psychoterapeuta

Ewa Borodo-Jaskólska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Studia psychologiczne ukończyłam na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy Psychologicznej i Edukacji INTRA. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz należę do Sekcji Psychoterapii PTP.

Pomagam w szeroko rozumianych problemach w relacjach z ludźmi, a także z sobą samym. Ważne miejsce w mojej pracy zajmuje pomoc osobom w depresji oraz cierpiących z powodu lęków. Zapraszam również kobiety przeżywające kryzysy związane z macierzyństwem i ciążą - z myślą o nich stworzyłam także stronę i społeczność mamywsparcie.pl. W pracy psychoterapeutycznej wartością jest dla mnie nawiązywanie kontaktu - ze swoimi emocjami, ze swoim ciałem,  a także bycie w autentycznym kontakcie z drugim człowiekiem. 

Swoje doświadczenia zawodowe zdobywałam w  m.in. w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego w Warszawie, Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie, Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu, a także w organizacjach zajmujących się pomocą psychologiczną osobom ze środowisk marginalizowanych.  

Obecnie prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz konsultacje wychowawcze dla rodziców.

Prywatnie jestem mamą i żoną. Lubię zapach kawy i melodię języka hiszpańskiego. Latem jeżdżę na bliskie i dalekie wyprawy rowerowe, zimą gotuję, najchętniej w towarzystwie.

Beata Zielińska-Rocha - psycholog, psychoterapeuta

BZR.jpg

Studia psychologiczne ukończyłam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy Psychologicznej i Edukacji INTRA. Stale się rozwijam jako psychoterapeuta, szczególnie w obszarze psychoterapii skoncentrowanej na emocjach (EFT), focusingu oraz pracy z parami (szkolenia EFT, m.in. Externship oraz Core Skills 1-4 oraz Studium Pomocy Psychologicznej dla Par przy Instytucie Psychologii Zdrowia).

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych (również po angielsku i hiszpańsku), oraz psychoterapię par (w języku polskim i angielskim). Pracuję w nurcie humanistycznym, szczególnie bliska jest mi psychoterapia skoncentrowana na emocjach (EFT).

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej oraz ICEEFT (International  Centre for Excellence In Emotionally Focused Therapy). Swoja pracę poddaję stałej superwizji.

Staże terapeutyczne odbywałam na Oddziale Dziennym Kliniki Nerwic w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy na ul. Rydygiera.

Jestem doświadczonym trenerem umiejętności psychospołecznych, coachem w obszarze edukacji. Kwalifikacje trenerskie zdobyłam w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku INTRA. Prowadziłam m.in. warsztaty z komunikacji, asertywności, budowania relacji, motywowania, rozwiązywania trudnych sytuacji, coachingu, umiejętności kierowniczych.

Napisałam kilkadziesiąt artykułów dla rodziców i nauczycieli z zakresu umiejętności wychowawczych oraz scenariusze szkoleń dla Rad Pedagogicznych. Współtworzyłam blog psychologiczny Niuanse. Przez wiele lat pracowałam jako nauczyciel z młodzieżą i dorosłymi. Posiadam również doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem zespołem.

Prywatnie jestem mamą dwójki dorosłych już dzieci. W wolnych chwilach czytam mniej lub bardziej poważne książki, słucham muzyki z różnych stron świata i gotuję. Lubię podróże, poznawanie nowych miejsc, kontakt z ludźmi i przyrodą.

Magdalena Jankowska-Makowska - psycholog, psychoterapeuta

magda janowska.jpg

Jestem psychologiem, psychoterapeutką w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym.
Ukończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy Psychologicznej INTRA w Warszawie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyłam filologię polską i psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii
Doświadczeniowej i Integracji Społecznej Stowarzyszenia INTRA. Odbyłam I i IIpoziom
szkolenia w Terapii skoncentrowanej na emocjach (EFT) oraz pracy z parami metodą EFT, której założenia są mi najbliższe w kontakcie z moimi klientami – przede wszystkim autentyczność, poszanowanie indywidualności każdej osoby, praca oparta na wsparciu i współpracy w relacji z klientem.

Swoje doświadczenie zdobywałam na licznych stażach: w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Szpitala MSW w Otwocku, a także w projekcie „Ktoś cię słyszy” Stowarzyszenia QZmianom. Uczestniczyłam między innymi w szkoleniach „W stronę profesjonalizacji pracy z Młodymi Dorosłymi Dziećmi Alkoholików”. Jestem współzałożycielką Stowarzyszenia PRO – Pracowni Rozwoju Osobowości. W ramach działalności psychoedukacyjnej prowadzę warsztaty asertywności, umiejętności wychowawczych, profilaktyki uzależnień i profilaktyki przemocy.

Obecnie pracuję w Punkcie Konsultacyjnym dla Rodzin działającym w Stowarzyszeniu PRO oraz współpracuję z Ośrodkiem Psychoterapii „W Relacji”. Prowadzę psychoterapię indywidualną, pomoc psychologiczną dla osób dorosłych i młodzieży, konsultacje wychowawcze dla rodziców, psychoterapię par. Pracuję z osobami doświadczającymi kryzysów życiowych, trudności w relacjach z innymi ludźmi, borykającymi się z depresją czy lękiem, osobami obciążonymi doświadczeniem wychowania się w rodzinie dysfunkcyjnej, w tym alkoholowej. Pracuję z kobietami po poronieniach i przeżywającymi kryzysy w macierzyństwie czy w czasie ciąży.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje stałej superwizji.

Prywatnie jestem żoną i mamą trójki dzieci. Lubię poezję śpiewaną, długie spacery brzegiem morza i uspokajający mnie szum fal.

Katarzyna Janczewska-Arčon - psycholog, psychoterapeuta

Katarzyna Janczewska Arcon 2.JPG

Jestem psychologiem, psychoterapeutą. Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie 4,5 roku uczyłam się psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w ramach Kursu Psychoterapii akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Doświadczenia zawodowe zdobywałam między innymi w Wojskowym Instytucie Medycznym, Akademickim Ośrodku Psychoterapii oraz Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Szpitalu Bielańskim.

Prowadzę psychoterapię indywidualną i terapię par. Pomagam osobom, które mają trudności w relacjach, osobom, którym wydarzenia z przeszłości utrudniają życie w teraźniejszości i budowanie dobrej przyszłości. Mam doświadczenie w pomocy osobom, które przeżyły traumę, w pracy z osobami cierpiącymi na depresję, czy zmagającym się z lękiem. Pomagam osobom w kryzysie (związanym z chorobą, stratą, żałobą), a także kobietom przeżywającym trudności w ciąży i matkom zmagającymi się z trudnymi emocjami.

Kiedy spotykam się z klientem w gabinecie terapeutycznym skupiam się nie tylko na trudnościach, które przeżywa, ale także na mocnych stronach tej osoby, które mogą pomóc jej przezwyciężyć te trudności. Korzystam z technik psychoterapii ericksonowskiej, pracy metaforą, hipnozy ericksonowskiej, ale także pracy z ciałem.

Mam doświadczenie w pracy z osobami z innych krajów, prowadzę terapię w języku angielskim, rosyjskim i farsi.

Prywatnie jestem żoną i matką. Moją pasją jest poznawanie innych kultur i języków, dalsze i bliższe podróże oraz góry.

.

Izabela Maniak - psycholog, psychoterapeuta

Izabela Maniak psycholog psychoterapeuta.jpg

Jestem psychologiem, psychoterapeutą. Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe studia Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Umiejętności psychoterapeuty uczyłam się w Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Instytutu Psychologii Zdrowia oraz w Szkole Psychoterapii Humanistycznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Jestem certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień i współuzależnienia Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Ośrodku Powrót z „U”, Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia oraz w Poradni Leczenia Uzależnień „PETRA”.

Pomagam w trudnościach związanych z relacjami rodzinnymi, małżeńskimi. Mam doświadczenie w pracy z różnymi kryzysami życiowymi i trudnymi stresującymi sytuacjami oraz traumatycznymi wydarzeniami, które pojawiają się w życiu każdego człowieka. Prowadzę psychoterapię osób zmagających się z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, hazardu czy internetu oraz członków ich rodzin. W swojej pracy szczególną wagę przykładam do relacji opartej na szacunku i akceptacji potrzeb osoby zgłaszającej się po pomoc. 


Prywatnie jestem żoną, mamą dwójki dzieci. Odpoczywam jeżdżąc na rowerze i na nartach. Lubię gotować i czytać książki.