Terapia par - W RELACJI - Warszawa

Z czym się borykacie?

Kryzysy są nieodłączną częścią życia w związku. Czasem jednak partnerzy mają poczucie, że kłopoty, których doświaczają znacznie zmniejszają ich poczucie satysfakcji ze związku oraz że wyczerpali już własne możliwości poradzenia sobie z trudnościami. 

Oto niektóre problemy, z którymi mierzą się pary:

 • częste kłótnie nie prowadzące do wypracowania satysfakcjonujących rozwiązań
 • raniące i desktrukcyjne sposoby prowadzenia konfliktów
 • spacek wzajemnego zainteresowania, satysfkacji z bycia w zwiazku
 • poczucie emocjonalnego oddalenia się od siebie
 • nadmierne zbliżenia, "zlanie się" partnerów
 • trudności w radzeniu sobie z chorobą jednego z partnerów
 • napięcia związane z życiem pary w kontekście rodziny pochodzenia partnerów
 • kryzysy związane ze zmianami w życiu pary (ślub, wspólne mieszkanie, narodziny dziecka, opuszczenie domu przez dziecka, zmiany zawodowe)
 • kryzysy związane z trudnymi wydarzeniami: zdrada, choroba, śmierć bliskiej osoby

Jak możemy pomóc?

Terapia par to oferta dla osób które chcą wspólnie pracować nad zmianami we wzajemnych relacjach. Wspólna psychoterapia daje możliwość spotkania się na neutralnym gruncie, wyrażenia swoich uczuć i potrzeb, a także poznania i zrozumienia uczuć, potrzeb i oczekiwań partnera.

PRZEBIEG TERAPII PAR

Terapia par to psychoterapia krótkoterminowa, obejmuje zwykle ok. 15 sesji wspólnych. W niektórych przypadkach odbywają się również pojedyncze spotkania indywidualne partnerów z terapeutą. Każda sesja terapii par trwa 50 minut. Przed rozpoczęciem terapii par odbywają się 2-3 spotkania konsultacyjne, w trakcie których określamy obszary do pracy i sprawdzamy czy terapia par jest w danej sytuacji optymalnym rozwiązaniem. 

MOŻLIWE KORZYŚCI

 • Zwiększenie świadomości procesów zachodzących między partnerami 
 • Zwiększenie wzajemnego zrozumienia - uczuć, zachowań, przyczyn zachowań
 • Wypracowanie zmian w zachowaniu się partnerów w stosunku do siebie
 • Znalezienie optymalnego dla parnterów miejsca na wymiarze bliskość-dystans
 • Poprawa komunikacji pomiędzy partnerami, m.in. poprzez wzmocnienie umiejętności aktywnego i empatycznego słuchania partnera i niezagrażającego dla partnera mówienia trudnościach i potrzebach